2017 Sayı - 2

Anasayfa

Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı:2

Konuralp Tıp Dergisi ISSN: 1309-3878

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Tükenmişlik Sendromu ve İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişki ve Bir Üniversite Hastanesindeki Hastane Çalışanlarında Risk Faktörleri
Yazar: Kusaslan Avci  ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa No.:1-8

PDF

Anksiyete ve Depresyon Skorlarının Güçlüklere Karşı Tutumlar Üzerine Etkisi

Yazar: Arslan I ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt:9 Sayı:2 Sayfa No.:9-18

PDF

Diyabetik ve Non-diyabetik Kişilerde Sosyo-Demografik ve Klinik Faktörlerin Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile İlişkisi
Yazar: Adakan FY ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt:9 Sayı:2 Sayfa No.:19-28

PDF

Türkiye, Yozgat’da Hamile Kadınlarda Aşı ile Önlenebilir Hastalıklara Karşı Antikorlar; Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık, Suçiçeği ve Tetanoz
Yazar: Kader C ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt:9 Sayı:2 Sayfa No.:29-34

PDF

Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirus ve Adenovirus Sıklığı
Yazar: Kızılırmak A ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt:9 Sayı:2 Sayfa No.:35-39

PDF

Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tanımlanması
Yazar: Erdem SS ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt:9 Sayı:2 Sayfa No.:40-46

PDF

Çalışmayan Evli Kadınların Sosyal Destek Düzeyleri ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler
Yazar: Yıldırım H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt:9 Sayı:2 Sayfa No.:47-51

PDF

Kronik Venöz Yetmezlikte Ağrı, Yaşam Kalitesi Ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yazar: Çınar Özdemir Ö ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt:9 Sayı:2 Sayfa No.:52-58

PDF

Günlük İlaç Hatırlatıcı Kısa Mesaj (SMS) Göndermenin Hipertansif Hastalarda Kan Basıncı Kontrolü ve İlaç Uyumu Üzerine Etkisi
Yazar: Ekinci F ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt:9 Sayı:2 Sayfa No.:59-64

PDF

Polikistik Over Sendromlu Kadınlarda Santral Kornea Kalınlığı, Göz İçi Basıncı ve Retinal Sinir Lifi Tabakası Kalınlığının Değerlendirilmesi

Yazar: Teberik K ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt:9 Sayı:2 Sayfa No.:65-68

PDF

Mide Kanserlerinde Lenf Nodu Diseksiyonunun Genişliği İle Tümör Belirteçlerinin Düzeylerindeki Değişikliklerle İlişkisi Var Mıdır?
Yazar: Yasar NF ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt:9 Sayı:2 Sayfa No.:69-72

PDF

Nötrofil/Lenfosit Oranının Abdominal Yağ Dağılımı, Karaciğer Yağlanması ve Karaciğer Hacmine Olan Etkisi
Yazar: Acar T ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt:9 Sayı:2 Sayfa No.:73-77

PDF

Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Sigara Kullanımı Değerlendiriliyor Mu?
Yazar: Ertekin H ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt:9 Sayı:2 Sayfa No.:78-82

PDF

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Sıklığı ve Sigara ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları

Yazar: Sönmez CI ve ark.Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt:Sayı:Sayfa No.:83-89

PDF

OLGU SUNUMU

 

Bilateral Sprengel Deformite, Konjenital Tek Taraflı Böbrek Agenezisi, MEFV Geninde M680İ (G>C) Heterozigot Mutasyonu Olan Klippel-Feil Sendromlu Yedi Yaşında Bir Kız Olgu
Yazar: Eroz R ve ark. Dergi: Konuralp Tıp Dergisi  Yıl: 2017 Cilt:9 Sayı:2 Sayfa No.:90-93

PDF

DERLEME MAKALE

 

Hastanede Sigara Danışmanlığı: Problemler ve Çözümler

Yazar: Ünal M Dergi: Konuralp Tıp Dergisi Yıl: 2017 Cilt:9 Sayı:2 Sayfa No.:94-99

PDF

Creative Commons Lisansı
http://www.konuralptipdergi.duzce.edu.tr/en/ isimli yazarın Konuralp Tıp Dergisi [Konuralp Medical Journal] başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-LisanDevam 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://www.konuralptipdergi.duzce.edu.tr/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.